• Ráda naslouchám tomu, co je mezi řádky nebo za vyřčenými slovy.
  • Věřím, že každé setkání, stonání, událost, … nám přináší důležitou zprávu, informaci.
  • Baví mě objevovat poselství situací, které na první pohled vypadají nepříjemně, komplikovaně, nešťastně.
  • Učím se vnímat zázraky, které jsou každý den všude kolem nás.
  • Hledám svoji vlastní cestu.

Jak je to tedy s těmi sny?

Jeden můj velký sen se právě plní. Sen o svobodné práci, která pomáhá lidem rozsvěcovat Radost a Zdraví v jejich každodenním životě. Sdílení toho nejcennějšího, co jsem na své vlastní cestě zatím nasbírala. Učím se spoustu nových věcí … a jedno krásné řemeslo.

Řemeslo, jehož jedním z hlavních nástrojů jsou sny, rozdmýchávání jiskřiček vnitřní motivace a touhy po vědomém Tvoření. Putování vnitřními i vnějšími krajinami našich životů. Prostor, kdy si dovolíme dát plnou pozornost sobě a naslouchat svému srdci, svým touhám, i svým stínům.

Tím krásným řemeslem je koučování.

Má mnoho podob, možností a využití. Možná už jste o něm slyšeli, možná ještě ne.

 

Co umí? K čemu by vám mohlo být koučování dobré?

Jak ho vnímám já?

Koučování je setkání dvou lidí. Oba jsou si rovni a každý z nich má při něm svůj důležitý úkol. Člověk (klient) je tím, kdo zná, ví, hledá odpovědi a řešení. Kouč je průvodcem. Hlídá, aby cesta směřovala stále vpřed, pokládá otázky. Díky speciálním technikám vede člověka k sobě samému tak, aby našel rozuzlení témat a situací, kvůli kterým na setkání přišel.

Každý z nás je jedinečný a stejně jedinečné je i prožívání a vnímání světa. Stejnou situaci vidíme každý jinýma očima. Víme, co nám funguje, co na nás platí. Víme, co nám dělá dobře, a co ne. My sami nejlépe známe svůj život.

Proč tedy chodit za koučem, když vlastně všechno víme a známe?

Kouč nám nic neporadí?

Neporadí :o), ale udělá něco mnohem smysluplnějšího.

  • Naslouchá.
  • Nabízí prostor, kdy můžeme v bezpečí a s důvěrou na chvíli zastavit a dát plnou pozornost sobě.
  • Pomůže člověku (klientovi) pocítit, že vše, co ho trápí, svírá a „tlačí“, má moc změnit.
  • Připomíná, že člověk bezmocný může být mocným.
  • Věří, že každá situace má nějakou příčinu a možné řešení…
  • Podporuje v pátrání, zvědomuje souvislosti a nespokojí se s povrchními a obecně platnými odpověďmi a řešeními. Podrží klienta při ladění toho, co potřebuje vyřešit.

Náš život si můžeme představit jako domek se zahradou.

Každý si je vytváří podle svých vnitřních přesvědčení, přání a zkušeností. V zahradě i v domku jsme každý den, takže je velmi dobře známe. Nebo ne?

Ano, i ne.

Může se stát, že v domě i v zahradě chodíváme stále stejnými místy, cestami, pokoji. Na ty ostatní jsme možná pozapomněli nebo se nám do nich z nějakého důvodu nechce (strach, bolest, …). Někdy se dokonce můžeme tvářit, že tato místa v našem domě a zahradě ani nejsou. Jenže ony se nám přesto všelijak připomínají.

Kouč nám pomáhá nahlédnout na náš život z jiné perspektivy.

„Človíčku, to, co Tě trápí, má tady někde svoji příčinu. Jestli chceš, můžeme ji společně hledat. Půjdeme tak rychle a tak daleko, jak sám budeš chtít. Ty jsi tím, kdo udává směr. Já ohlídám, abychom šli stále k cíli a zbytečně nebloudili.“

Koučink nám pomáhá vystupovat z komfortní zóny.

Z místa, kde to velmi dobře známe a kde se cítíme bezpečně i přesto, že nám to v něm už nemusí zrovna svědčit. Mnoho lidí má strach z nových a neznámých „světů“.

„Človíčku, podívej, i za Tvým plotem je plno krásy a radosti. Pomůžu Ti překonat strach z vykročení do neznáma, ale jen pokud se k tomu Ty sám rozhodneš.“

O čem tedy koučink je?

O zastavení se a vnímání sebe sama.
O plné pozornosti vlastním snům, obavám, touhám, příležitostem.
O převzetí zodpovědnosti za svůj život.
O nalezení konkrétních možností a řešení ušitých přímo na míru danému člověku (klientovi).

Koučink je příležitost k projasnění čehokoliv, s čím si nevíme rady – od ranního vstávání, přes výběr školy či zaměstnání po porozumění vztahovým nesrovnalostem, zdravotním potížím nebo třeba posun v podnikání.

To, co mě pokaždé fascinuje, jsou zářící oči, které vídám na konci sezení. Ty stejné oči, které možná ještě před pár minutami byly plné bezradnosti nebo slz. Plamínek odhodlání, který zahřívá záměr vykročit ke změně.

Vaše sny (v roli klienta) i ty moje (v roli kouče) se mohou potkat…

… a v životech nás obou může zářit více radosti a klidu. ♥

Jak  probíhá koučink v praxi?

Máte chuť vyzkoušet si, jak s vámi koučování ladí?

Tak mi dejte vědět :o)

 

E-book zdarma

Jak se vám daří žít vaše sny a přání?

Zvu vás na objevnou výpravu do vaší vnitřní krajiny. 

Nechejte se vést koučovacími pracovními listy a užijte si bilancování, zastavení a spoustu prostoru pro tvoření.