8. Chicory – Čekanka obecná

Láska bez podmínek – uvolnění

Květová esence podporuje:
  • Propustit;
  • odpoutat se;
  • lásku bez podmínek;
  • schopnost milovat;
  • mezilidské vztahy;
  • rovnováhu mezi dávat a brát;
  • nezištnost;
  • vědomí vlastních hodnot;
  • zdravý odstup.
Učí vás:

Ponechat dětem, partnerovi, přátelům osobní volnost; držet se zpátky; nemíchat se do záležitostí jiných; nevyvolávat u druhých pocity viny (já se tak snažím a vy takhle..!); rozpoznat, že láska a náklonnost se nedají vynutit; spoléhat na to; že jsme milování ne pro naše služby druhým; rozpoznat, že je možno udržet jen to; od čeho jsme se dokázali odpoutat.

Užívá se při:

Egoismu; fixaci na partnerství, mateřství; strachu zůstat opuštěný; přílišné závislosti na druhém; zavazovat si někoho dary; neschopnosti být sám; potřebě dělat se nepostradatelným (beze mě bys to určitě nezvládl); mučednictví; utíkání do nemoci, abychom druhé na sebe vázali; přílišné očekávání vděčnosti (já se tak snažím a on mi ani nepoděkuje); časté kritizování druhých; očekávání, že druzí vyplní naše sny a představy; emotivním nátlaku a manipulaci; pocitu, že se mnou druzí nejednají dobře; hysterii.

Nejčastějším údělem  a největším uměním s tím vyrovnat se je to, že toho, koho miluje nemůže mít jen sám pro sebe. Přebytek vášně a oddanosti, který chceme věnovat své lásce bychom měli zaměřit na jiné cíle (práci, sociální oblast, umění, záliby,…). To je cesta, při které se může naše láska změnit v plodnou a smysluplnou. Pokud oheň lásky učiníte plodným, promění se trýzeň v radost.

Můžete se pro ně přetrhnout a oni ani nepoděkují  a ještě mají plnou pusu řečí?

Vy přece víte nejlépe, co je pro ně dobré, všechno jim nachystáte a pomůžete…Tak jako maminko, to přece nikdo jiný neudělá :o)

Nelíbí se vám, že si chtějí dělat věci podle sebe? Vy přece víte, co je pro ně dobré!

I ta nejkrásnější popínavá rostlina zahubí ten nejsilnější strom, jestliže jej neustále léta objímá.

Phil Bosman